TEBAD

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği 01.11.2011 tarihinde 06-103-021 Kütük Numarası ile eğitim ve kültür alanlarında faaliyet göstermek üzere Ankara’da kurulmuştur. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği, Türk Kültür Coğrafyasında eğitim ve sosyal bilimler alanında çalışanların oluşturduğu bilimsel bir kuruluştur. Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişmesine hizmet etmek, bu yolda çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmaları desteklemek, sosyal bilimler alanında araştırmaların çoğalmasını özendirmek, araştırma ve yayın yolu ile Türk düşünce hayatına katkıda bulunmak” biçiminde belirtilmektedir. Bu amaç yanında, “Türk kültür coğrafyasında sosyal bilimcileri arasındaki iletişimi arttırmak ve yabancı meslektaşları arasında yakınlaşma ve işbirliği sağlamak, ortak çalışma olanakları yaratmak” da dernek amaçları arasında yer almaktadır. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği, yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere bilimsel çalışmalar yapmakta, araştırmaları desteklemek için kaynaklar bulmakta, bilimsel kongre, konferans ve sempozyumlar düzenlemekte, yayınlar yapmakta, bilimin yaygınlaşması ve gelişmesi için çeşitli olanakları değerlendirmektedir. Bir yandan da dış dünyaya açılarak, bilimsel çalışmaları izlemekte, dış ilişkileri geliştirmeye çalışmakta, ayrıca bu yolla, Derneğin yaşamasına ve etkinliklerine kaynak sağlamaktadır.