Çalışmaların Yayınlanması

Tüm bildirilerin özetleri, bilgi şöleni öncesi özet kitabında basılacak, süresi içerisinde gönderilen bildiri tam metinlerinden hakem kurulunca uygun görülenler kitap bölümü olarak basılabilecek ve makale şekline dönüştürülmüş metinler aşağıdaki dergilerin hakem süreçlerinden geçtikten sonra basılabilecektir.

Etkinliğimizde kabul edilen bildirilerin yayınlanması için 3 seçenek sunulmuştur.

Seçenek 1

Tam metin olarak hazırlanan ve derginin hakem süreçlerinden geçen bildiriler ERIC indeksinde taranan aşağıdaki dergilerde özel sayıda yayınlanması için görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bildirinin yayınlanmasını isteyen katılımcılarımız çalışmalarını İngilizce dilinde dergiye gönderdikleri takdirde hakem sürecinden geçtikten sonra yayınlanacaktır. Dergilerin ücretlerinde özel indirim alınmıştır.

Journal of Educatıon and Training Studies

200 (Dolar)

International Journal of Higher Educatıon

300 (Dolar)

Universal Journal of Educatıon Research

230 (Dolar)

International Educatıon Studies

400 (Dolar)

Seçenek 2

Tam metin bildirilerin Azerbaycan’da uluslararası kitap olarak basılması planlanmaktadır.

Seçenek 3

Bakü Devlet Üniversitesi ve Pedagoji Üniversiteleri özel sayısı olarak basılmacak.

Dil və Ədəbiyyat Dergisi
Language and Literature
Язык и литература
İSSN 2218-7588
E-İSSN 2219-5513
http://yazikiliteratura.com

Seçenek 4

Bildiri özet kitapçığında basılması

Ek açıklama:

Etkinliğimizde en iyi olarak seçilen ve tam metin haline getirilen 3 çalışmanın belirlenen dergide yayın masrafı organizasyon tarafından karşılanacaktır.