TEBAD

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği

01.11.2011 tarixində 06-103-021 Kötük Nömrəsi ilə təhsil və mədəniyyət sahələrində fəaliyyət göstərmək üçün Ankarada qurulmuşdur. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği, Türk Mədəniyyət Məkanında təhsil və Humanitar Elmlər sahəsində mütəxəssis və tədqiqatçıların yaratdığı elmi bir təşkilatdır. Türkiyədə Humanitar Elmlərin inkişafına xidmət etmək; bu yolda işlər görmək və ya görülən işləri dəstəkləmək, ictimai elmlər sahəsində araşdırmaların çoxalmasını həvəsləndirmək, tədqiq və nəşr yolu ilə Türk fikir həyatına töhfə vermək, formasında göstərilir. Bu məqsəd yanında, “Türk mədəniyyət məkanında sosial politoloqları arasında ünsiyyəti artırmaq və xarici həmkarları arasında yaxınlaşma və əməkdaşlıq etmək, birgə iş imkanları yaratmaq” da dərnək məqsədləri arasında yer alır. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği, yuxarıda göstərilən məqsədləri həyata keçirmək üzrə elmi araşdırmalar aparır, tədqiqatları dəstəkləmək üçün resurslar tapır, elmi konqres, konfrans və simpoziumlar təşkil etməkdə, nəşrlər edir, elmin yayılması və inkişaf etməsi üçün müxtəlif imkanlardan istifadə edir. Bir tərəfdən də xarici dünyaya açılaraq, elmi işləri izləməkdə, xarici əlaqələri inkişaf etdirməyə çalışır, həmçinin bu yolla, Dərnəyin yaşamasına və tədbirlərinə vəsait təmin edir.