Kapsam

Konqresin mövzusu

Azərbaycan Demokratik Respublikasının Yaranmasının 100-ci İli və Qafqaz İslam Ordusunun Yaranmasının 100-ci ili

Təhsil

 • Tədris fənləri metodikası
 • Türk dilinin tədrisi
 • Dinin tədrisi
 • Xüsusi tədris
 • Sinif müəllimliyi
 • Sosial Elmlərin(Coğrafiya- Tarix) tədrisi
 • Tarix fənninin tədrisi
 • Riyaziyyat fənninin tədrisi
 • Fizika, Kimya və Biologiya fənlərinin tədrisi
 • Təhsil Pillələri; Məktəbəqədər- Ümumi təhsil (İbtidai – orta məktəb- lisey)
 • Türk təhsil tarixi: qurumlar, insanlar, fikirlər
 • Təhsildə institusional əməkdaşlıq
 • Magistratura və Doktorantura, Elmi kadr hazırlığı
 • Müəllim hazırlığı və müəllimlik peşəsi
 • Etno pedaqogika

Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər

 • Antropologiya
 • Elm fəlsəfəsi
 • Fəlsəfə
 • Siyasi elmlər
 • Sosiologiya
 • Tarix
 • Adət -ənənələr və elmi və əxlaqı dəyərlər
 • Türk dili
 • Folklor
 • Türk mədəniyyəti
 • Beynəlxalq münasibətlər
 • Media- kino
 • ƏdəbiyyatNot: Simpozium Türk mədəniyyət coğrafiyası ilə bağlı bütün məsələlərə açıqdır.