Çalışmaların Yayınlanması

Bütün məruzələrin xülasələri, bilik bayramı öncəsi xülasə kitabında çap olunacaqdır.  Göstərilən müddət ərzində göndərilən məruzələrin tam mətnləri,  hakimlər tərəfindən uyğun görülənlər, məqalə olaraq çap ediləcəkdir.

Tədbirimizdə qəbul edilən məruzələrin nəşri üçün 3 variant təqdim olunmuşdur

Seçenek 1

Tam mətn olaraq hazırlanan və jurnalın hakim proseslərindən keçən məruzələrin ERIC indeksi olan aşağıdakı jurnallarda xüsusi sayda nəşr olunması üçün danışıqlar aparılmışdır. Məruzələrinin nəşr olunmasını istəyən iştirakçılarımız məqalələrini ingilis dilində jurnala göndərdikləri təqdirdə hakim prosesindən keçdikdən sonra dərc olunacaqdır. Jurnalların ödənişlərində xüsusi endirim alınmışdır.

Journal of Educatıon and Training Studies

200 (Dolar)

International Journal of Higher Educatıon

300 (Dolar)

Universal Journal of Educatıon Research

230 (Dolar)

International Educatıon Studies

400 (Dolar)

Seçenek 2

Məqalələrin  Azərbaycanda beynəlxalq kitab olaraq buraxılması planlaşdırılır.

Seçenek 3

Məruzələrin tezislərinin çapı.

Əlavə açıqlama:

Məqalələr arasından seçilən   3 məruzənin  nəşr xərci təşkilat tərəfindən qarşılanacaqdır (müəyyən olunan jurnalda).