Bildiri Gönderim Kuralları

Şifahi təqdimat üçün xülasənin yazım qaydaları:

  •  *Göndəriləcək xülasələr Windows MS Word proqramı istifadə edilərək hazırlanmalıdır. Proqramda yazı şrifti Times New Roman, sətiraltı tək ara, kənar boşluqları bütün kənarlar üçün 2,5 sm., səhifə A4 olaraq istifadə edilməlidir.
  •  *Məruzə başlığı iri hərflərlə, 12 punto tünd olaraq və sətiraltı ortalanarak yazılmalıdır. Başlıqdan sonra boş bir sətiraltı buraxılmalı və altındakı sətirə yazar və ya müəlliflərin adı familiyası ortalanarak, 12 punto ilə yalnız ilk hərfləri böyük olacaq şəkildə yazılmalı, bir alt sətirə isə çalışdığı qurum,  tutduğu vəzifə haqqında mə
  • lumat, elmi dərəcəsi və elektron poçt yazılmalıdır. Bir boşluq buraxıldıqdan sonra böyük hərflərlə, 12 punto tünd olaraq və sətiraltı ortalanarak “xülasə” yazılmalıdır, bir alt sətirdən başlayaraq 12 punto və sətiraltı iki yana yaslı olaraq bəyanat xülasəsi mətni yazılmalı, paraqraflarda satır başları 1 sm içəridən və paraqraf aralarında boşluq buraxılmadan yazılmalıdır.
  • * Xülasə mətnindən sonra sətir başı 1 sm içəridən və 12 punto olaraq “Açar sözlər” yazılıb iki nöqtə qoyulduqdan sonra 3-7 civarı açar söz yazılmalıdır.
  •  *200-500 sözdən ibarət xülasə icmalında giriş, metod;  tədqiqatın yeniliyi, mübahisə və təkliflər yer almalıdır.
  • *Yuxarıda bildirildiyi şəkildə hazırlanan xülasələrin onlayn qeydiyyat sisteminə yüklənməsi lazımdır.
  •  *Simpoziumla bağlı hər növ məlumat, dəvət məktubu, tam mətn hazırlama prinsipləri və tam mətnin çap məlumatı, xülasə mətninin göndərildiyi elektron poçt ünvanına keçiriləcəyindən, yazıçılar xülasə göndərdikləri elektron poçtlarının istifadə edilə və göndəriləcək çatdırları lentə almağa uyğun hala gətirmələri lazımdır.

 

Poster Təqdimatı. Xülasənin tərtibi qaydaları

  • Poster Təqdimatı  xülasə mətnlərinin tərtibi, yuxarıda qeyd edilən şifahi təqdimat məruzə xülasəsi hazırlama qaydaları ilə eynidir. Ancaq poster xülasədə məruzə başlığından əvvəl böyük hərflərlə 12 punto və sətiraltı orta olaraq “Poster Təqdimatı” ifadəsi yazılmalıdır.

Məruzə təqdimat qaydaları

  •  Şifahi təqdimatlar üçün hər bir məruzəçinin 15 dəqiqə məruzə, 5 dəqiqə də sual cavab üçün vaxt veriləcək.
  •  Poster Təqdimatı – sessiya müddətində hər poster sahibinin şəxsən iştirakı vacibdir. Poster təqdimatları ilə bağlı detallar qəbul edilən poster sahiblərinə bildiriləcəkdir.