Anasayfa

Değerli meslektaşımız,

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin ve Kafkas İslam Ordusunun Kuruluşunun 100  Yılı nedeniyle 27-30 Haziran 2018 tarihinde Bakü’de gerçekleştirilecektir. Sempozyumun ana teması “Eğitim ve Sosyal Bilimler Alanında Yeni Yönelimler” olarak belirlenmiştir.

Bu sempozyumun amacı, Türk dünyasının geleceğine ilişkin tartışmalar yaparak geleceğe ilişkin somut veriler ortaya koyabilmektir. Bu anlamda, akademisyen, araştırmacılar, lisansüstü öğrencileri, yazar, öğretmen, kamu kurumları çalışanı ve sivil toplum kuruluşlarını ve temsilcilerini bir araya getirerek teorik ve pratik bilgilerin bilimsel bir ortamda tartışılması ve paylaşılması sağlanmaya çalışılacaktır.

Sempozyumda Türk kültür coğrafyasından çeşitli akademisyen, öğretmen, araştırmacılardan oluşan çağrılı konuşmacıların bildirileri, hakem sürecinden geçen sözlü ve poster sunumlar yer alacak, sempozyum süresince çalıştay, yuvarlak masa toplantıları ve şehrin tarihi ve kültürel mekanlarına geziler düzenlenecektir.
Bu etkinlikte sizleri aramızda görmek istiyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Ümit POLAT
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

ÜMİT POLAT PEGEM AFİŞ

Duyurular

Tam Metin Kitapçığı için bildiri gönderme son tarihi: 30 Ekim 2018 E bülten .Özet kitapçığını z yayınlanmıştır Özet KitapçıkE-Bülten yayınlanmıştır E bülten .
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ramiz Asker Özbekistan Nevai kentinin fahri hemşerisi seçilmiştir.Önemli Tarihler

Özet Gönderme Son Tarihi 15 NİSAN 10 MAYIS 2018

-------------------------------------------------------------------------------

Katılım Ücreti Yatırma Son Tarih: 15 MAYIS 2018

-------------------------------------------------------------------------------

Sempozyum Programının İlanı: 06 HAZİRAN 2018

-------------------------------------------------------------------------------

Tam Metinlerin Gönderileceği Son Tarih: İlan edilecek

-------------------------------------------------------------------------------

Katılımcılarımız

Kongre Zamanı

twitter_PNG28
facebook-icon-preview-200x200
697067-instagram-512

Destekçilerimiz